Huurvoorwaarden

Door het betalen van het voorschot en/of van het volledige huurbedrag verklaart U, hierna genoemd “de huurder”, zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden. Binnen de zeven dagen na reservering moet het voorschot betaald worden. De resterende huur + waarborg moet ten laatste zes weken voor vertrek betaald zijn. Bij een boeking binnen de zes weken voor vertrek moet de totale huursom + waarborg direct betaald worden. Bij een niet tijdige betaling kan de verhuurder de huurovereenkomst verbreken, zonder dat de huurder recht heeft op terugbetaling van het voorschot.

 1. De chalet kan slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs voor de ganse periode en de waarborg. De waarborg wordt na controle van de chalet en het terugbezorgen van de sleutel , binnen de zeven werkdagen teruggestort.
 2. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van de chalet en het bijhorende grondgebied en verplicht zich er toe om aan de eigenaar alle kosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden. De verhuurder heeft een brandverzekering met “afstand van verhaal” t.o.v. de huurders.
 3. De huurder verbindt zich er toe alle richtlijnen door te nemen en te respecteren. De huurder geeft ze ook door aan zijn medebewoners. Deze richtlijnen zijn ter plaatse in te zien in de info map.
 4. Indien de huurder zich niet gedraagt naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder de chalet verlaat. Indien hierdoor de huurperiode vroegtijdig wordt tenietgedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag en/of waarborg.
 5. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
 6. De bedden zijn voorzien van dekbedden en hoofdkussen en mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.
 7. De huurder moet zich houden aan het vooraf afgesproken aankomst- en vertrekuur. Het vroegtijdig betrekken van de chalet is verboden, het later verlaten van de chalet ook. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de chalet, voor welke reden dan ook, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.
 8. Onkosten bij annulering: Kosteloos indien de boeking minder dan zeven dagen is geplaatst en indien de boeking gebeurd in meer dan zes weken verwijderd van de vertrekdatum. 30% van de huursom bij annulering tussen reservering en 6 weken voor vertrek 50% van de huursom bij annulering tot 4 weken voor vertrek 100% van de huursom bij annulering binnen de 4 weken voor vertrek.Annulering dient steeds aangetekend of per email te gebeuren. Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden. Een annuleringsverzekering kan handig zijn, maar daar moet U zelf voor zorgen via bv uw verzekeraar of bank.
 9. Honden zijn slechts toegelaten na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder. De volgende regels dienen gerespecteerd te worden: de hond is zindelijk en bijt niet in meubels; de hond komt niet in de slaapkamers, op de stoelen of zetels; de hond wordt NOOIT alleen achtergelaten in de chalet; hondenpoep wordt onmiddellijk opgeraapt; indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (bv haren, sporen van vuile poten,speeksel op de ramen …) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Als de poetsvrouw hierdoor toch extra werk heeft, zal dit verrekend worden met de waarborg.
 10. De chalet met meer mensen of honden bezetten dan is afgesproken is verboden, bij het niet naleven van deze regel is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder de chalet verlaat. De huurder kan dan geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag en/of waarborg.
 11. Dit is een rookvrije chalet. Rokers dienen buiten te roken. De tuin en het terras zijn geen asbak. Men zoegt er steeds voor dat de as en de peuken in een asbak terechtkomen.
 12. Er mag geen kampvuur gemaakt worden in de tuin.
 13. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg aan zijn verblijf in de chalet.
 14. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing. De enige bevoegde rechtbank is die van de plaats waar de verhuurder zijn adres heeft.